ความฝันอยากมี blog เป็นของตนเอง

2553/05/27

การใช้ can และ could

can หรือ could แปลว่า สามารถ หรือทำได้ ก่อนจะเรียนรู้ว่า could ใช้อย่างไร มารู้จัก can กันก่อน
เราจะใช้ can เมื่อ

1.พูดถึงว่าใครสามารถทำอะไรได้ เช่น I can walk. ฉันเดินได้

2.พูดถึงความเป็นไปได้และคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น This brush can be a good help.แปรงด้ามนี้น่าจะช่วยได้ดีทีเดียว

3.ใช้สำหรับการขออนุญาต ขอร้องหรือขอให้ทำอะไรให้ เช่น
Can you pass me the salt? ช่วยส่งเกลือให้หน่อยได้มั้ย
Can anyone help push the car? ใครก็ได้ช่วยเข็นรถให้ที

โครงสร้างของ can ง่าย มาก
เพราะ can เป็นกริยาช่วย หรือ Modal Verb ดังนั้น canจึงไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความหมายหลัก
ประโยคที่มีกริยาช่วย จะไม่มีการเปลี่ยนรูปกริยาหลัก เปลี่ยนเฉพาะ กริยาช่วย ซึ่งในที่นี้คือ can

โครงสร้างประโยคบอกเล่าคือ
ประธาน + can + กริยา
เช่น

She can speak Dutch.หล่อนพูดภาษาดัทช์ได้
We can drink coffee. เราดื่มกาแฟเป็น

โครงสร้างประโยคปฏิเสธคือ
ประธาน + cannot หรือ can't + กริยา
เช่น

Thais can't speak English.คนไทยพูดอังกฤษไม่ได้
She can't drive a car. หล่อนขับรถยนต์ไม่เป็น

ยังสามารถทำเป็นประโยคคำถามทั้งแบบบอกเล่า และปฏิเสธ

ประโยคคำถามแบบบอกเล่า

Can + ประธาน + กริยาหลัก?
เช่น Can she do that? หล่อนทำได้มั้ย

ประโยคคำถามแบบปฏิเสธ

Can't + ประธาน + กริยาหลัก?
เช่น Can't she cook today? หล่อนทำอาหารไม่ได้เหรอวันนี้


Could เป็นรูป past ของ can ถ้าระบุเหตุการณ์ในรูป past tense ก็ใช้ could ได้เลย


นอกจากนี้เราใช้ could สำหรับการขออนุญาต ขอร้องหรือขอให้ทำอะไรให้ ซึ่งจะมีความสุภาพกว่า can เช่น
Could you take a seat? กรุณานั่งลงครับ
Could you send me the information? กรุณาส่งข้อมูลให้ดิฉันด้วยนะคะ
Could you help me wash the dishes? กรุณาช่วยล้างจานหน่อยได้ไหม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น